คงมีเพื่อน ๆ หลาย ๆ คน ที่กกำลังมองหาประกันรถยนต์ไว้ใช้ แต่ก็ยังงง ๆ กับความคุ้มครอง ว่าประกันแต่ละประเภทนั้นแตกต่างกันอย่างไร วันนี้เราจึงนำข้อมูลความคุ้มครองของประกันแต่ละประเภทมาทำเป็น ตารางเปรียบเทียบประกันภัยรถยนต์ เพื่อให้เพื่อน ๆ เห็นภาพ และ เข้าใจได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น ดังนั้นอย่ามัวชักช้า หากใครกำลังจะซื้อประกันรถยนต์ ห้ามพลาด!!! ตารางเปรียบเทียบ ประกันภัยรถยนต์แต่ละประเภท ประเภทประกันภัย ความรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอก ตัวรถเอาประกันภัย ชีวิต ร่างกาย อนามัย ทรัพย์สิน สูญหาย ไฟไหม้ เสียหาย พ.ร.บ. ✔ ? ? ? ประเภท 1 ✔ ✔ ✔ ✔ ประเภท 2  ✔ ✔ ✔ ?...