การประชุมที่ได้ประโยชน์สูงสุด จะต้องประกอบไปด้วยองค์ประกอบหลายอย่าง เช่นสถานที่จัดงานเหมาะสมกับการประชุม ที่ประชุมเพียงพอสำหรับผู้เข้าร่วมประชุม และอุปกรณ์ต่างๆ มีความพร้อมสำหรับการจัดงาน จึงจะทำให้การประชุมดำเนินการไปได้ด้วยดี ดังนั้นการ เช่าห้องประชุม จึงต้องเลือกให้เหมาะสมกับลักษณะของการประชุมด้วย สำหรับใครที่อยากจะเพิ่มประสิทธิภาพให้กับห้องประชุม ให้มีประสิทธิภาพมากกว่าเดิม หรือเพื่อจะเอาไปใช้ ในการพิจารณาเลือกห้องประชุม ก็ได้เช่นกัน เพียงแค่เลือกตามเกณฑ์ดังต่อไปนี้ ก็ถือว่าเราได้ห้องประชุม ที่ตรงกับลักษณะของห้องประชุมที่ดีแล้ว มีอะไรบ้างที่ต้องดู 1.สถานที่เหมาะสม การจัดงานประชุม ไม่ว่าจะเป็นการจัดห้องประชุมเอง หรือว่าจะเช่าห้องประชุม ก็ตาม จะต้องเลือกลักษณะห้องที่เหมาะกับการจัดงานก่อน เช่นไม่มีเสียงรบกวน หรือว่าเสียงสามารถลอดเข้ามา หรือเสียงทะลุออกไปด้านนอกได้ เพราะนั่นไม่ใช่ลักษณะของการ เช่าห้องประชุม ที่ดี และต้องมีโต๊ะเก้าอี้อย่างพอเพียง สำหรับจำนวนผู้ที่เข้าร่วมงานประชุมด้วย 2.อุปกรณ์ทุกอย่างมีความพร้อม นอกจาการเตรียมการ เช่าห้องประชุม แล้ว อุปกรณ์สำคัญต่างๆ ที่จะช่วยให้การประชุมดำเนินการไปด้วยความเรียบร้อย เช่นเครื่องแสงสีเสียง อุปกรณ์สำหรับฉายโปรเจกเตอร์ พอยท์เตอร์ และอุปกรณ์สำหรับผู้เข้าร่วมงานอย่างอื่น เช่นเอกสารประกอบการประชุม เป็นต้น 3.มีสิ่งอำนวยความสะดวก การเลือกห้องประชุม สิ่งที่ขาดไม่ได้ สำหรับห้องประชุมก็คือ...